Rasfoire documente

Decizia 171/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 714 din 17-aug-2018

Hotarirea 584/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

publicat in M.Of. 714 din 17-aug-2018

Ordinul 785/2018 privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in M.Of. 714 din 17-aug-2018

Ordinul 3939/2018 privind modificarea anexei nr. 5 ''Grile de verificare şi evaluare'' la Schema de ajutor de stat pentru îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă (NGA) şi a accesului la internet în cadrul Programului operaţional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 568/3.090/2018

publicat in M.Of. 714 din 17-aug-2018

Ordinul 1298/2018 privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in M.Of. 714 din 17-aug-2018

Ordinul 775/2018 privind modificarea anexei nr. 5 ''Grile de verificare şi evaluare'' la Schema de ajutor de stat pentru îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă (NGA) şi a accesului la internet în cadrul Programului operaţional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 568/3.090/2018

publicat in M.Of. 714 din 17-aug-2018