Rasfoire documente

Decizia 14/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-15 august 2018

publicat in M.Of. 702 din 13-aug-2018

Decretul 736/2018 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956

publicat in M.Of. 702 din 13-aug-2018

Decretul 737/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018

publicat in M.Of. 702 din 13-aug-2018

Decretul 738/2018 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro

publicat in M.Of. 702 din 13-aug-2018

Decizia 384/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate privind prevederile art. I pct. 2, pct. 3 fraza întâi teza întâi, pct. 4, pct. 9 fraza întâi teza întâi şi pct. 10, precum şi ale art. II pct. 1, pct. 3, pct. 5-10 şi pct. 13 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 702 din 13-aug-2018

Ordinul 786/2018 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică

publicat in M.Of. 702 din 13-aug-2018