Rasfoire documente

Decizia 229/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 707 din 14-aug-2018

Hotarirea 510/2018 privind aprobarea stemei comunei Lisa, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 707 din 14-aug-2018

Hotarirea 534/2018 privind aprobarea stemei comunei Căşeiu, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 707 din 14-aug-2018

Hotarirea 543/2018 privind aprobarea stemei comunei Ideciu de Jos, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 707 din 14-aug-2018

Hotarirea 544/2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Săcuieu, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 707 din 14-aug-2018

Hotarirea 550/2018 privind aprobarea stemei comunei Romanu, judeţul Brăila

publicat in M.Of. 707 din 14-aug-2018

Hotarirea 573/2018 privind aprobarea stemei comunei Pianu, judeţul Alba

publicat in M.Of. 707 din 14-aug-2018

Ordinul 2591/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia

publicat in M.Of. 707 din 14-aug-2018