Rasfoire documente

Hotarirea 577/2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, ca urmare a reevaluării, şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 693 din 08-aug-2018

Legea 230/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 693 din 08-aug-2018

Decretul 648/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 693 din 08-aug-2018

Hotarirea 589/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ''Sănătate şi asistenţă socială''

publicat in M.Of. 693 din 08-aug-2018

Hotarirea 596/2018 pentru modificarea lit. a) şi b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018

publicat in M.Of. 693 din 08-aug-2018

Ordinul 787/2018 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

publicat in M.Of. 693 din 08-aug-2018

Ordinul 18708/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 693 din 08-aug-2018

Hotarirea 819/2018 pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

publicat in M.Of. 693 din 08-aug-2018

Hotarirea 820/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

publicat in M.Of. 693 din 08-aug-2018

Hotarirea 61/2018 privind adoptarea traducerii şi revizuirii Standardului internaţional de audit 250 (revizuit) - Luarea în considerare a legii şi reglementărilor într-un audit al situaţiilor financiare şi a modificărilor aduse Codului etic - răspunsul la neconformitatea cu legi şi reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar

publicat in M.Of. 693 din 08-aug-2018

Ordinul 1825/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 693 din 08-aug-2018

Ordinul 2573/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 693 din 08-aug-2018