Rasfoire documente

Hotarirea 593/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional ''Izvoru Mureşului'', în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

publicat in M.Of. 692 din 08-aug-2018

Ordinul 920/2018 privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

publicat in M.Of. 692 din 08-aug-2018

Hotarirea 598/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora

publicat in M.Of. 692 din 08-aug-2018

Hotarirea 612/2018 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ''Editura Didactică şi Pedagogică'' prin transformare

publicat in M.Of. 692 din 08-aug-2018

Circulara 20/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Emil Racoviţă

publicat in M.Of. 692 din 08-aug-2018

Norme Metodologice din 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora

publicat in M.Of. 692 din 08-aug-2018

Ordinul 979/2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 692 din 08-aug-2018