Rasfoire documente

Hotarirea 588/2018 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 699 din 10-aug-2018

Hotarirea 590/2018 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (ce) nr. 1.852/2001 al Comisiei, precum şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi

publicat in M.Of. 699 din 10-aug-2018

Ordinul 1297/2018 privind inspectorii fitosanitari împuterniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului

publicat in M.Of. 699 din 10-aug-2018

Ordinul 4165/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 699 din 10-aug-2018

Norme Metodologice din 2018 privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 699 din 10-aug-2018