Rasfoire documente

Hotarirea 591/2018 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Judo asupra unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova şi actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 696 din 09-aug-2018

Hotarirea 592/2018 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice şi comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv ''Viitorul'' Vaslui şi Clubul Sportiv ''Ceahlăul'' Piatra-Neamţ

publicat in M.Of. 696 din 09-aug-2018

Ordinul 5396/2018 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri

publicat in M.Of. 696 din 09-aug-2018

Decizia 9/2018 [R] referitoare la dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept: ''dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 274 din Codul de procedură penală inculpatul minor faţă de care s-a luat o măsură educativă prevăzută de art. 115 din Codul penal poate fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat''

publicat in M.Of. 696 din 09-aug-2018