Rasfoire documente

Ordinul 2638/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 695 din 09-aug-2018

Decizia 257/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 695 din 09-aug-2018

Hotarirea 597/2018 privind modificarea denumirii, codului de clasificaţie, datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul de Psihiatrie Socola Iaşi

publicat in M.Of. 695 din 09-aug-2018

Ordinul 18707/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 695 din 09-aug-2018

Decizia 898/2018 privind autorizarea Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 695 din 09-aug-2018

Ordinul 1823/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 695 din 09-aug-2018