Rasfoire documente

Decizia 302/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

publicat in M.Of. 694 din 09-aug-2018

Decizia 333/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor sintagmei ''la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii'', cuprinsă în art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 694 din 09-aug-2018

Ordinul 762/2018 privind aprobarea Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului, al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului şi ROSCI0021 Câmpia Ierului şi al ariilor naturale protejate de interes naţional 2.182. Păşunea cu Corynephorus de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaştina Vermeş şi 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece

publicat in M.Of. 694 din 09-aug-2018

Ordinul 2557/2018 pentru acreditarea Complexului Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 694 din 09-aug-2018

Ordinul 2560/2018 pentru reacreditarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 694 din 09-aug-2018

Ordinul 4208/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.962/2018 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2018

publicat in M.Of. 694 din 09-aug-2018