Rasfoire documente

Decizia 54/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 683 din 06-aug-2018

Decizia 253/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 307 şi art. 416 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 683 din 06-aug-2018

Ordinul 138/2018 privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 21.101/2018 în perimetrul Şugaş Băi, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 683 din 06-aug-2018

Ordinul 139/2018 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

publicat in M.Of. 683 din 06-aug-2018

Ordinul 955/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.483/2010 pentru aprobarea Normelor privind procedura administrativă a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de gestionare a variaţiilor

publicat in M.Of. 683 din 06-aug-2018

Regulamentul 9/2018 pentru modificarea anexei la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 683 din 06-aug-2018

Decizia 12/2018 privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor

publicat in M.Of. 683 din 06-aug-2018

Procedura din 2018 de acreditare/reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 683 din 06-aug-2018

Procedura din 2018 de creditare a formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 683 din 06-aug-2018

Ordonanta 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 683 din 06-aug-2018