Rasfoire documente

Legea 229/2018 privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România

publicat in M.Of. 680 din 06-aug-2018

Decretul 646/2018 pentru promulgarea Legii privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România

publicat in M.Of. 680 din 06-aug-2018

Decizia 154/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 680 din 06-aug-2018

Decizia 176/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^2 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968

publicat in M.Of. 680 din 06-aug-2018

Ordinul 4174/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

publicat in M.Of. 680 din 06-aug-2018

Ordinul 160/2018 privind desemnarea părţii responsabile cu prognoza în zona de echilibrare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a modelului de furnizare de informaţii privind ieşirile contorizate cu o frecvenţă care nu este zilnică

publicat in M.Of. 680 din 06-aug-2018