Rasfoire documente

Decretul 652/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 687 din 07-aug-2018

Decretul 653/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 687 din 07-aug-2018

Decretul 654/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 687 din 07-aug-2018

Decretul 655/2018 privind conferirea Medaliei Naţionale Pentru Merit

publicat in M.Of. 687 din 07-aug-2018

Decizia 295/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 687 din 07-aug-2018

Hotarirea 582/2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada iunie-iulie 2018 pe cursurile de apă din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Maramureş, Neamţ, Suceava, Vâlcea

publicat in M.Of. 687 din 07-aug-2018

Hotarirea 585/2018 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galaţi, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 687 din 07-aug-2018

Hotarirea 586/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 687 din 07-aug-2018

Hotarirea 595/2018 privind stabilirea zilelor de 16 şi 17 august 2018 ca zile libere

publicat in M.Of. 687 din 07-aug-2018

Decizia 869/2018 privind retragerea autorizaţiei ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii METROPOLITAN LIFE TRAINING & CONSULTING - S.R.L.

publicat in M.Of. 687 din 07-aug-2018

Decizia 870/2018 privind sancţionarea Societăţii CARPATICA ASIG - S.A. cu retragerea autorizaţiei ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 687 din 07-aug-2018