Rasfoire documente

Legea 226/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

publicat in M.Of. 673 din 02-aug-2018

Decretul 637/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

publicat in M.Of. 673 din 02-aug-2018

Decizia 533/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 2 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 3 alin. (1^1)], pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) şi (2)], pct. 8 [cu referire la art. 6 alin. (2^1)], pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (6)-(9)], pct. 23 [cu referire la art. 18 alin. (2)], pct. 30 [cu referire la art. 21 alin. (3)], pct. 37 [cu referire la art. 26 alin. (1)], pct. 49 (cu referire la art. 35), pct. 54 [cu referire la art. 40 alin. (4)], pct. 61 (cu referire la art. 46^3), pct. 75 [cu referire la art. 51 alin. (8)-(10)], pct. 104 [cu referire la art. 62 alin. (1) lit. a)], pct. 107 [cu referire la art. 62 alin. (1^1)], pct. 125-128 şi 133, pct. 134 (cu referire la art. 75) şi pct. 142 [cu referire la art. 82 alin. (3)] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 673 din 02-aug-2018

Legea 224/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

publicat in M.Of. 673 din 02-aug-2018

Decretul 635/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

publicat in M.Of. 673 din 02-aug-2018

545/2018 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2018

publicat in M.Of. 673 din 02-aug-2018