Rasfoire documente

Decretul 638/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

publicat in M.Of. 678 din 03-aug-2018

Decretul 639/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 678 din 03-aug-2018

Decretul 640/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 678 din 03-aug-2018

Decretul 641/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 678 din 03-aug-2018

Decretul 642/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 678 din 03-aug-2018

Decretul 643/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 678 din 03-aug-2018

Decretul 644/2018 privind conferirea Ordinului ''Virtutea Militară''

publicat in M.Of. 678 din 03-aug-2018

Decretul 647/2018 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 678 din 03-aug-2018

Decretul 651/2018 privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Serviciul de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 678 din 03-aug-2018

Decizia 250/2018 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Daniela Mincu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 678 din 03-aug-2018

Ordinul 2604/2018 pentru modificarea art. 27 alin. (1) şi (2) din Ghidul privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entităţi persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.319/2018

publicat in M.Of. 678 din 03-aug-2018

Ordinul 4154/2018 privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 678 din 03-aug-2018

Legea 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

publicat in M.Of. 678 din 03-aug-2018