Rasfoire documente

Hotarirea 570/2018 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Bistriţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

publicat in M.Of. 675 din 02-aug-2018

Hotarirea 576/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului Cultural Român

publicat in M.Of. 675 din 02-aug-2018

Hotarirea 578/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina-Carmen

publicat in M.Of. 675 din 02-aug-2018

Hotarirea 579/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Jeacă Dumitru

publicat in M.Of. 675 din 02-aug-2018

Hotarirea 580/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Jeacă Dumitru

publicat in M.Of. 675 din 02-aug-2018

Decizia 249/2018 privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

publicat in M.Of. 675 din 02-aug-2018

Ordinul 1285/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii canton Frăteşti din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 675 din 02-aug-2018

Ordinul 1286/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Spiridoneşti din judeţul Neamţ, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 675 din 02-aug-2018

Ordinul 1287/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Protect Agro Baba Ana - Mizil din judeţul Prahova, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 675 din 02-aug-2018

Ordinul 1288/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Vrancea, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 675 din 02-aug-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 26 iunie 2018

publicat in M.Of. 675 din 02-aug-2018