Rasfoire documente

Ordinul 2610/2018 pentru aprobarea componenţei comisiei de selecţie pentru derularea de către Ministerul Finanţelor Publice a procesului de selecţie a beneficiarilor bonusului de dobândă acordat în cadrul emisiunii destinate populaţiei lansate în anul 2016 în cadrul Programului FIDELIS, ediţia CENTENAR

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018

Decretul 588/2018 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018

Decretul 616/2018 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018

Decretul 617/2018 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018

Decretul 618/2018 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018

Decretul 619/2018 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018

Decretul 620/2018 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018

Decretul 621/2018 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018

Decretul 622/2018 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018

Decretul 623/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018

Hotarirea 568/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a corectării valorii unor bunuri mobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018

Ordinul 4129/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018

Ordinul 1165/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018

Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

publicat in M.Of. 660 din 30-iul-2018