Rasfoire documente

Decretul 591/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

publicat in M.Of. 669 din 01-aug-2018

Decretul 631/2018 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 669 din 01-aug-2018

Hotarirea 527/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare, reabilitare termică şi modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 669 din 01-aug-2018

Hotarirea 540/2018 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea sau în coordonarea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente

publicat in M.Of. 669 din 01-aug-2018

Ordinul 1224/2018 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire a plantelor ornamentale

publicat in M.Of. 669 din 01-aug-2018

Ordinul 2632/2018 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2018

publicat in M.Of. 669 din 01-aug-2018

Legea 220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 669 din 01-aug-2018

Legea 199/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

publicat in M.Of. 669 din 01-aug-2018