Rasfoire documente

Ordinul 1760/2018 privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

publicat in M.Of. 667 din 31-iul-2018

Ordinul 2626/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur

publicat in M.Of. 667 din 31-iul-2018

Decizia 244/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 667 din 31-iul-2018

Decizia 245/2018 privind unele măsuri referitoare la raportul de serviciu al domnului Gabriel Florin Puşcău, secretar general al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 667 din 31-iul-2018

Decizia 246/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 667 din 31-iul-2018

Ordinul 2631/2018 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, aferent lunii august 2018

publicat in M.Of. 667 din 31-iul-2018

Ordinul 618/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur

publicat in M.Of. 667 din 31-iul-2018

Decizia 247/2018 pentru exercitarea unor atribuţii

publicat in M.Of. 667 din 31-iul-2018