Rasfoire documente

Legea 213/2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Decretul 624/2018 privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Legea 214/2018 pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Decretul 625/2018 privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Legea 215/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Decretul 626/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Legea 216/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Decretul 627/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Legea 217/2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Decretul 628/2018 pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Legea 218/2018 pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Decretul 629/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Legea 219/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Decretul 630/2018 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Hotarirea 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018