Rasfoire documente

Decretul 589/2018 privind promulgarea Legii muntelui

publicat in M.Of. 659 din 30-iul-2018

Legea 209/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

publicat in M.Of. 659 din 30-iul-2018

Decretul 611/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

publicat in M.Of. 659 din 30-iul-2018

Legea 210/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 659 din 30-iul-2018

Decretul 612/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 659 din 30-iul-2018

Hotarirea 556/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

publicat in M.Of. 659 din 30-iul-2018

Hotarirea 565/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York

publicat in M.Of. 659 din 30-iul-2018

Hotarirea 566/2018 privind reaprobarea obiectivului de investiţii ''Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, judeţul Bihor'', precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

publicat in M.Of. 659 din 30-iul-2018

Hotarirea 567/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil - teren aflat în administrarea Universităţii ''Lucian Blaga'' din Sibiu, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 659 din 30-iul-2018

Legea 197/2018 muntelui

publicat in M.Of. 659 din 30-iul-2018