Rasfoire documente

Legea 211/2018 pentru detaşarea personalului prevăzut la art. 241 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor

publicat in M.Of. 658 din 30-iul-2018

Decretul 613/2018 privind promulgarea Legii pentru detaşarea personalului prevăzut la art. 241 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor

publicat in M.Of. 658 din 30-iul-2018

Decretul 614/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 658 din 30-iul-2018

Decizia 221/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280, art. 281, art. 282, art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) şi art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 658 din 30-iul-2018

Decizia 269/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. b) şi art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

publicat in M.Of. 658 din 30-iul-2018

Instructiunile 2/2018 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 658 din 30-iul-2018

Legea 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 658 din 30-iul-2018