Rasfoire documente

Decretul 559/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 642 din 24-iul-2018

Decretul 558/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

publicat in M.Of. 642 din 24-iul-2018

Legea 194/2018 pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011

publicat in M.Of. 642 din 24-iul-2018

Decretul 561/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011

publicat in M.Of. 642 din 24-iul-2018

Decizia 125/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) coroborate cu cele ale alin. (5^1) al aceluiaşi articol din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 642 din 24-iul-2018

Decizia 127/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 642 din 24-iul-2018

Legea 191/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

publicat in M.Of. 642 din 24-iul-2018

Legea 192/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 642 din 24-iul-2018

Decizia 387/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 642 din 24-iul-2018