Rasfoire documente

Decretul 610/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

publicat in M.Of. 649 din 26-iul-2018

Decretul 615/2018 pentru numirea preşedintelui Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 649 din 26-iul-2018

Decizia 263/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 649 din 26-iul-2018

Hotarirea 541/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006

publicat in M.Of. 649 din 26-iul-2018

Hotarirea 542/2018 pentru completarea anexei nr. 58 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 649 din 26-iul-2018

Hotarirea 546/2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bacău în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Bacău''

publicat in M.Of. 649 din 26-iul-2018

Hotarirea 554/2018 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 649 din 26-iul-2018

Hotarirea 555/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire centru de instruire sintetică P+3. Clădire simulatoare de zbor şi spaţii conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG''

publicat in M.Of. 649 din 26-iul-2018

Legea 208/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

publicat in M.Of. 649 din 26-iul-2018