Rasfoire documente

Legea 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018

Legea 200/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018

Decretul 592/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018

Legea 202/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018

Decretul 594/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018

Decretul 595/2018 pentru promulgarea Legii privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018

Legea 204/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018

Decretul 596/2018 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Elene

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018

Decretul 597/2018 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei părţi din imobilul ''Palatul Parlamentului'', proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018

Decretul 598/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018

Decizia 213/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018

Ordinul 82/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018

Legea 205/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul ''Palatul Parlamentului'', proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018

Legea 206/2018 pentru completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 647 din 25-iul-2018