Rasfoire documente

Legea 198/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

publicat in M.Of. 646 din 25-iul-2018

Decretul 590/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

publicat in M.Of. 646 din 25-iul-2018

Ordinul 1825/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 ''Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private''

publicat in M.Of. 646 din 25-iul-2018

Decizia 212/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 646 din 25-iul-2018

Decizia 214/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 646 din 25-iul-2018

Decizia 451/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 [cu referire la art. 1]; pct. 26 [cu referire la art. 32, partea introductivă a alin. (1) şi literele b) şi c)]; pct. 28 [cu referire la art. 32, partea introductivă a alin. (3) şi litera b)]; pct. 31 [cu referire la art. 33, partea introductivă a alin. (1) şi litera a)] şi pct. 43 [cu referire la art. 40] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

publicat in M.Of. 646 din 25-iul-2018