Rasfoire documente

Decizia 332/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 645 din 25-iul-2018

Hotarirea 526/2018 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune la radon

publicat in M.Of. 645 din 25-iul-2018

Hotarirea 558/2018 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ''General de brigadă Anton Berlescu'' Bihor în domeniul public al municipiului Oradea şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 645 din 25-iul-2018

Hotarirea 559/2018 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor în domeniul public al municipiului Oradea şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 645 din 25-iul-2018

Hotarirea 564/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 645 din 25-iul-2018

Ordinul 245/2018 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018

publicat in M.Of. 645 din 25-iul-2018