Rasfoire documente

Decretul 601/2018 privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018

Decretul 602/2018 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale ''OVIDIUS''

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018

Decretul 603/2018 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 1 Rachete Sol-Aer ''VOIEVODUL MIHAI'' din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer ''GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU''

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018

Decretul 604/2018 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 2 Rachete Sol-Aer din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer ''GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU''

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018

Decretul 605/2018 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 3 Rachete Sol-Aer ''CODRII VLĂSIEI'' din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer ''GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU''

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018

Decretul 606/2018 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 4 Rachete Sol-Aer ''COLONEL MIRCEA AELENEI'' din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer ''GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU''

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018

Decretul 607/2018 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 5 Rachete Sol-Aer ''HOREA'' din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer ''GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU''

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018

Decretul 608/2018 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 6 Rachete Sol-Aer ''ŞOIMII BĂRĂGANULUI'' din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer ''GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU''

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018

Decretul 609/2018 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 8 Tehnic din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer ''GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU''

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018

Decizia 275/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (5) teza finală şi art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018

Hotarirea 538/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018

Hotarirea 539/2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ''Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000 - km 7+623''

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018

Ordinul 904/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018

Ordinul 2593/2018 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2018

publicat in M.Of. 644 din 24-iul-2018