Rasfoire documente

Hotarirea 12/2018 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018

Ordinul 1664/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Livada şi unitatea administrativ-teritorială Covăsânţ, judeţul Arad

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018

Ordinul 3027/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018

Ordinul 44/2018 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii TOTAL LEASING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018

Legea 36/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018

Decretul 56/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018

Decizia 646/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018

Decizia 650/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018

Ordinul 1662/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vladimirescu, judeţul Arad

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018