Rasfoire documente

Decizia 390/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

publicat in M.Of. 621 din 18-iul-2018

Decizia 457/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 621 din 18-iul-2018

Ordinul 2640/C/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, pentru medicii rezidenţi, medici dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 621 din 18-iul-2018

Ordinul 4039/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificarea profesională ''asistent medical generalist'', din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul ''Radu Miron'' din municipiul Vaslui

publicat in M.Of. 621 din 18-iul-2018

Ordinul 4110/2018 pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011

publicat in M.Of. 621 din 18-iul-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a prevederilor art. 13^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, pentru medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 621 din 18-iul-2018