Rasfoire documente

Ordinul 437/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Hotarirea 8/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 - (PNCDI III)

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Ordinul 289/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Ordinul 1642/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Făureşti, din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Ordinul 1643/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 7 şi 8 din unitatea administrativ-teritorială Costişa, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Circulara 2/2018 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2017-23 ianuarie 2018

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Circulara 3/2018 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Ordinul 147/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Ordinul 7325/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Ordinul 1136/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Ordinul 1588/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Ordinul 3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Ordinul 1309/2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Norme Tehnice din 2018 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Norme Tehnice din 2018 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Norme Tehnice din 2017 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Norme Tehnice din 2018 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Norme Tehnice din 2017 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Norme Tehnice din 2017 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Norme Tehnice din 2017 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Ordinul 63/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018