Rasfoire documente

Decizia 452/2018 [R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 3 [cu referire la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii] şi ale articolului unic pct. 5 [cu referire la art. 11 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii] din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 629 din 19-iul-2018

Decretul 569/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 629 din 19-iul-2018

Decretul 563/2018 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 629 din 19-iul-2018

Decretul 564/2018 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 629 din 19-iul-2018

Decretul 565/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 629 din 19-iul-2018

Decretul 566/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 629 din 19-iul-2018

Decretul 567/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 629 din 19-iul-2018

Decretul 568/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 629 din 19-iul-2018

Decretul 562/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008

publicat in M.Of. 629 din 19-iul-2018

Ordonanta urgenta 73/2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 629 din 19-iul-2018

Ordonanta urgenta 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

publicat in M.Of. 629 din 19-iul-2018