Rasfoire documente

Legea 170/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018

Decretul 537/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018

Legea 171/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018

Decretul 538/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018

Legea 172/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018

Decretul 539/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018

Legea 173/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018

Decretul 540/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018

Legea 175/2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018

Decretul 542/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018

Decizia 208/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi art. 193 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018

Hotarirea 501/2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018

Ordinul 2721/C/2018 privind condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018

Decizia 13/2018 privind informaţiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România

publicat in M.Of. 611 din 17-iul-2018