Rasfoire documente

Decretul 67/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 61 din 19-ian-2018

Decretul 66/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 61 din 19-ian-2018

Decretul 68/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 61 din 19-ian-2018

Decretul 69/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 61 din 19-ian-2018

Ordinul 1589/2017 pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale şi nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Bihor, Buzău, Călăraşi şi Neamţ şi abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ şi nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 61 din 19-ian-2018

Decizia 2/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Cuza Vodă, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 61 din 19-ian-2018

Ordinul 1105/2018 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2018, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 61 din 19-ian-2018

Ordinul 19/2018 privind aplicarea pentru anul 2017 a prevederilor art. 21 alin. (2) şi art. 27 din Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, şi a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

publicat in M.Of. 61 din 19-ian-2018