Rasfoire documente

Decizia 96/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 619 din 18-iul-2018

Hotarirea 521/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 619 din 18-iul-2018

Ordinul 453/2018 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.667/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 619 din 18-iul-2018

Ordinul 586/2018 privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0187 Pajiştile lui Suciu

publicat in M.Of. 619 din 18-iul-2018

Ordinul 4046/2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă ''Asistenţă medicală generală''

publicat in M.Of. 619 din 18-iul-2018

Decizia 811/2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 619 din 18-iul-2018

Metodologie-Cadru din 2018 pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical la programele de studii universitare de licenţă ''Asistenţă medicală generală''

publicat in M.Of. 619 din 18-iul-2018