Rasfoire documente

Decizia 123/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 605 din 16-iul-2018

Decizia 197/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 605 din 16-iul-2018

Decizia 224/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 605 din 16-iul-2018

Decizia 238/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 605 din 16-iul-2018

Decizia 274/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 605 din 16-iul-2018

Hotarirea 1406/2018 privind alegerea preşedintelui Ordinului Arhitecţilor din România

publicat in M.Of. 605 din 16-iul-2018

Hotarirea 1407/2018 privind alegerea membrilor Consiliului naţional al Ordinului Arhitecţilor din România

publicat in M.Of. 605 din 16-iul-2018

Hotarirea 1408/2018 privind alegerea membrilor Comisiei naţionale de disciplină a Ordinului Arhitecţilor din România

publicat in M.Of. 605 din 16-iul-2018

Hotarirea 1409/2018 privind alegerea membrilor Comisiei de cenzori a Ordinului Arhitecţilor din România

publicat in M.Of. 605 din 16-iul-2018

Ordinul 978/2018 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

publicat in M.Of. 605 din 16-iul-2018