Rasfoire documente

Hotarirea 91/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public (reformare) - COM (2018) 234 final

publicat in M.Of. 593 din 12-iul-2018

Hotarirea 94/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere - COM (2018) 274 final

publicat in M.Of. 593 din 12-iul-2018

Hotarirea 98/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor şi de abrogare a Directivei 2005/45/CE - COM (2018) 315 final

publicat in M.Of. 593 din 12-iul-2018

Hotarirea 102/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi - COM (2018) 336 final

publicat in M.Of. 593 din 12-iul-2018

Decizia 285/2018 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

publicat in M.Of. 593 din 12-iul-2018

Hotarirea 475/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

publicat in M.Of. 593 din 12-iul-2018

Ordinul 74/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

publicat in M.Of. 593 din 12-iul-2018