Rasfoire documente

Ordinul 4115/2018 privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare

publicat in M.Of. 594 din 12-iul-2018

Ordinul 1151/2018 privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare

publicat in M.Of. 594 din 12-iul-2018

Legea 166/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 594 din 12-iul-2018

Decretul 533/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 594 din 12-iul-2018

Decretul 536/2018 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ''Editura Didactică şi Pedagogică'' prin transformare

publicat in M.Of. 594 din 12-iul-2018

Decizia 128/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (5^5) şi (5^10) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 594 din 12-iul-2018

Hotarirea 491/2018 privind recunoaşterea Asociaţiei Folclorice ''Someşul Napoca'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 594 din 12-iul-2018

Hotarirea 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii

publicat in M.Of. 594 din 12-iul-2018

Hotarirea 494/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 594 din 12-iul-2018

Hotarirea 497/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome ''Imprimeria Băncii Naţionale a României'', aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 594 din 12-iul-2018

Legea 169/2018 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ''Editura Didactică şi Pedagogică'' prin transformare

publicat in M.Of. 594 din 12-iul-2018

Regulament din 2018 privind controlul de stat al calităţii în construcţii

publicat in M.Of. 594 din 12-iul-2018