Rasfoire documente

Hotarirea 96/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.222/2009 - COM (2018) 296 final

publicat in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Hotarirea 97/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte perioada de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM (2018) 298 final

publicat in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Hotarirea 99/2018 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 325 final

publicat in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Hotarirea 100/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 327 final

publicat in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Hotarirea 101/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice - COM (2018) 334 final

publicat in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Hotarirea 103/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - COM (2018) 340 final

publicat in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Hotarirea 104/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de soluţionare a obstacolelor juridice şi administrative în context transfrontalier - COM(2018) 373 final

publicat in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Hotarirea 105/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţii specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională şi de instrumentele de finanţare externă - COM (2018) 374 final

publicat in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Decizia 143/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi ale legii, în ansamblul său

publicat in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Decizia 217/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Decizia 276/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Ordinul 78/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne şi pentru abrogarea lit. d) a alin. (4) al art. 37 din Instrucţiunile ministrului de interne nr. 171/2001 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, tradiţii, educaţie şi sport în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 589 din 11-iul-2018