Rasfoire documente

Legea 160/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Decretul 527/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Legea 161/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Decretul 528/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Legea 162/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Decretul 529/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Hotarirea 90/2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea în aplicare şi funcţionarea numelui de domeniu de prim nivel .eu şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei - COM (2018) 231 final

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Hotarirea 92/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor şi a proceselor digitale în contextul dreptului societăţilor comerciale - COM (2018) 239 final

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Hotarirea 93/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce priveşte transformările, fuziunile şi divizările transfrontaliere - COM (2018) 241 final

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Hotarirea 95/2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce priveşte siguranţa generală a acestora şi protecţia ocupanţilor vehiculului şi a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 şi (CE) nr. 661/2009 - COM (2018) 286 final

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Hotarirea 488/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Hotarirea 489/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 2L Soveja-Lepşa km 60 + 145 - km 76 + 277'', judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Hotarirea 493/2018 pentru completarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Hotarirea 495/2018 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Ordinul 1690/2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare şi control al activităţii asistentului personal profesionist

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Procedura din 2018 DE MONITORIZARE ŞI CONTROL al activităţii asistentului personal profesionist

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018