Rasfoire documente

Decizia 142/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 442 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 571 din 06-iul-2018

Decizia 174/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3), art. 455 alin. (1) lit. a), art. 457 alin. (1), art. 459 alin. (7) şi ale art. 463 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 571 din 06-iul-2018

Hotarirea 473/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 559/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu - Simeria'', pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 571 din 06-iul-2018

Ordinul 558/2018 privind condicile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

publicat in M.Of. 571 din 06-iul-2018

Ordinul 1133/2018 privind condicile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

publicat in M.Of. 571 din 06-iul-2018