Rasfoire documente

Hotarirea 1/2018 pentru modificarea Hotărârii Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente

publicat in M.Of. 579 din 09-iul-2018

Decizia 226/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Decretului fostului Consiliu de Stat al Republicii Socialiste România nr. 223/1974 privind reglementarea situaţiei unor bunuri

publicat in M.Of. 579 din 09-iul-2018

Decizia 307/2018 [R/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) şi art. 109 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi ale art. 37 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 579 din 09-iul-2018

Decizia 354/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252^3 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 579 din 09-iul-2018

Decizia 392/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 579 din 09-iul-2018

Decizia 393/2018 [A/R/R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. d) şi e), art. 2 alin. (4) şi ale art. 4 alin. (2) din Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ şi ale pct. II din anexa la aceasta

publicat in M.Of. 579 din 09-iul-2018

Ordinul 2424/2018 privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 579 din 09-iul-2018

Ordinul 1723/2018 privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 579 din 09-iul-2018

Procedura din 2018 de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 579 din 09-iul-2018

Procedura din 2018 de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 579 din 09-iul-2018