Rasfoire documente

Decizia 211/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 574 din 06-iul-2018

Decizia 219/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 574 din 06-iul-2018

Hotarirea 484/2018 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

publicat in M.Of. 574 din 06-iul-2018

Hotarirea 485/2018 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora

publicat in M.Of. 574 din 06-iul-2018