Rasfoire documente

Hotarirea 463/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 562 din 04-iul-2018

Hotarirea 469/2018 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş în administrarea Inspecţiei Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş

publicat in M.Of. 562 din 04-iul-2018

Hotarirea 470/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2671 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 562 din 04-iul-2018

Hotarirea 471/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reparaţie linie CF Valea Florilor - Boju, fir I, km 464+687,09 - km 472+747,08 (inclusiv Linia III directă din staţia CF Valea Florilor)''

publicat in M.Of. 562 din 04-iul-2018

Decizia 33/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept privind efectele pe care trebuie să le producă prevederile art. 518 din Codul de procedură civilă asupra aplicării dispoziţiilor Deciziei în interesul legii nr. 19/2011 pronunţate după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 562 din 04-iul-2018

Ordonanta urgenta 57/2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 562 din 04-iul-2018