Rasfoire documente

Decizia 84/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 560 din 04-iul-2018

Ordinul 742/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ''Ana Aslan'', Bucureşti

publicat in M.Of. 560 din 04-iul-2018

Decizia 69/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi art. 25 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, precum şi ale art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 560 din 04-iul-2018

Decizia 82/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 şi art. 53 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 560 din 04-iul-2018

Ordinul 113/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

publicat in M.Of. 560 din 04-iul-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ''Ana Aslan'', Bucureşti

publicat in M.Of. 560 din 04-iul-2018