Rasfoire documente

Decizia 111/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 564 din 05-iul-2018

Decizia 112/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 564 din 05-iul-2018

Decizia 133/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 564 din 05-iul-2018

Decizia 1209/2018 privind examinarea recursurilor declarate de Asociaţia ''Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor'' şi Guvernul României împotriva Sentinţei nr. 190F din 16 decembrie 2014 a Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 564 din 05-iul-2018

Sentinta 190/F/2014 privind pronunţarea asupra acţiunii formulate de reclamanta Asociaţia ''Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, având ca obiect ''anulare act administrativ cu caracter normativ''

publicat in M.Of. 564 din 05-iul-2018

Incheiere din 2015 privind îndreptarea din oficiu a erorii materiale strecurate în minuta şi dispozitivul Sentinţei civile nr. 190/F din 16 decembrie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 287/64/2014

publicat in M.Of. 564 din 05-iul-2018

Incheiere din 2015 privind soluţionarea cererilor de îndreptare a erorilor materiale strecurate în considerentele Sentinţei civile nr. 190/F din 16 decembrie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 287/64/2014

publicat in M.Of. 564 din 05-iul-2018

Ordinul 5/2018 privind deschiderea în evidenţele Băncii Naţionale a României a contului în lei pe numele Fondului de garantare a depozitelor bancare

publicat in M.Of. 564 din 05-iul-2018