Rasfoire documente

Ordinul 144/2018 pentru aprobarea Normelor privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea în siguranţă a surselor orfane

publicat in M.Of. 550 din 02-iul-2018

Hotarirea 444/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

publicat in M.Of. 550 din 02-iul-2018

Hotarirea 445/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''CFR'' - S.A. - Sucursala Regională CF Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 550 din 02-iul-2018

Hotarirea 459/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 550 din 02-iul-2018

Hotarirea 460/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 24C, Manoleasa - Rădăuţi - Prut, km 106 + 650 - km 142 + 250''

publicat in M.Of. 550 din 02-iul-2018

Hotarirea 461/2018 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 550 din 02-iul-2018

Ordinul 3962/2018 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2018

publicat in M.Of. 550 din 02-iul-2018

Norma din 2018 privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea în siguranţă a surselor orfane

publicat in M.Of. 550 din 02-iul-2018