Rasfoire documente

Decretul 54/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Ordinul 5675/2017 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Rectificare din 2018 la Decretul nr. 55/2018 privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 17 ianuarie 2018

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Legea 32/2018 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie ''Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov''

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Decretul 51/2018 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie ''Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov''

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Legea 33/2018 pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Decretul 52/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Legea 34/2018 pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Decretul 53/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Legea 35/2018 pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Decizia 572/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 644 alin. (1) şi art. 645 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018