Rasfoire documente

Decizia 294/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (5) şi art. 31 alin. (3) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 554 din 03-iul-2018

Legea 155/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

publicat in M.Of. 554 din 03-iul-2018

Decretul 515/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

publicat in M.Of. 554 din 03-iul-2018

Legea 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 554 din 03-iul-2018

Decretul 516/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 554 din 03-iul-2018

Decizia 619/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblu său

publicat in M.Of. 554 din 03-iul-2018

Decizia 218/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 554 din 03-iul-2018