Rasfoire documente

Hotarirea 446/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 542 din 29-iun-2018

Ordinul 647/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Radioactiv Mineral'' - S.A. Măgurele

publicat in M.Of. 542 din 29-iun-2018

Decizia 44/2018 [R] privind interpretarea dispoziţiilor art. 68 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în forma în vigoare anterior modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017, în sensul de a se stabili dacă sunt incidente dispoziţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în litigiile privind executarea contractelor de achiziţie publică

publicat in M.Of. 542 din 29-iun-2018

Ordinul 2411/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Radioactiv Mineral'' - S.A. Măgurele

publicat in M.Of. 542 din 29-iun-2018

Ordinul 1764/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Radioactiv Mineral'' - S.A. Măgurele

publicat in M.Of. 542 din 29-iun-2018