Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 549 din 02-iul-2018

Ordinul M.105/2018 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015

publicat in M.Of. 549 din 02-iul-2018

Ordinul 598/2018 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

publicat in M.Of. 549 din 02-iul-2018

Ordinul 625/2018 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România

publicat in M.Of. 549 din 02-iul-2018

Ordonanta urgenta 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

publicat in M.Of. 549 din 02-iul-2018

Ordonanta urgenta 55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

publicat in M.Of. 549 din 02-iul-2018